De Pro-Baat aanpak

Stichting Probaat is een samenwerkingsverband tussen Adsom en De Klim. Beide organisaties hebben hun krachten gebundeld om zo te komen tot een aanpak die werkt voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan. Denk aan LVH, Wahjong, mensen met autisme of ADHD.

Probaat bundelt meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van psychosociale begeleiding van individuen / groepen daarnaast zijn wij actief op het gebied van bedrijfsondersteuning / advisering op het gebied van marketing, economische stabiliteit en werving en selectie.

De participatiewet welke heel bedrijvig en werkend Nederland aangaat wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. Probaat kent de inhoud, de gevolgen en de oplossingen . Wij ondersteunen het MKB, landbouw, horeca en de industrie. Wij ontzorgen, begeleiden en steunen de werknemer, de opdrachtgever, de werkgever en de bedrijfsleiding.

Probaat wil samen met anderen de 125.000 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren. Hoe doen we dat en wat kunt u daarbij van ons verwachten.

Probaat heeft reeds veel bedrijven waarvoor zij werkt. Wij doen dit vanuit een vraag en aanbod cultuur waarmede wij vertrouwd zijn en waardoor het bedrijfsleven ons heeft gevonden en terug vraagt voor ondersteuning, advies of dienstverlening. Wij zijn kind aan huis ook in uw regio.

Probaat spoort bedrijven aan tot deelname.

We benaderen de bedrijven met een aanbod dat het bedrijf voorbereid op dat wat komt. Additionele arbeidsplaatsen, werkbegeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en de ondersteuning die een gemeente kan geven in het kader van de participatiewet. Wij ontzorgen gemeenten (opdrachtgever), bedrijven (opdrachtnemer) en opdracht uitvoerder (de werknemer en de werkbegeleider in het bedrijf). Een totaalpakket zonder rompslomp voor de betrokkenen.

We acquireren, motiveren, stimuleren en initiƫren binnen het bedrijf de mensen die er reeds werkzaam zijn en de mensen die er komen te werken. We doen alles met elkaar en kunnen niet zonder elkaar. Hierbij hebben we de achtergrond van Adsom en De Klim een fundament dat gebaseerd is op vertrouwen en resultaat.

Probaat gaat in gesprek met bedrijven.

De Probaat aanpak is gericht op ontzorgen. De vragen van bedrijven, werkbegeleiders en werkplaats medewerkers worden beantwoord. Hulp wordt door ons aangeboden, de medewerker wordt ondersteund, geadviseerd, gecoached en daar waar nodig getraind. Alle betrokkenen leren met elkaar om te gaan en te werken in de bedrijfscultuur die voor allen van toepassing is of wordt. Probaat staat garant voor de klik tussen werkgever en werknemer. Uitvoerder en opdrachtgever.

Wij stemmen af, richten in, bereiden voor en bieden de juiste massage voor elk voorkomende vraag en probleem. We doen dat met bedrijfsmatig inzicht in en over het bedrijf en hebben, bieden inzicht in de persoon die in het werk komt doen. We zijn op de werkplek aanwezig voor begeleiding en ondersteuning daar waar nodig.

Probaat begeleid het opgepakte traject.

Additioneel aan de participatiewetgeving en de omgeving van de sociale werkvoorziening zijn wij terug te vinden in de bedrijven. We bieden persoonlijke begeleiding aan de individuele werknemer en de werkbegeleider. We zijn er voor iedere betrokkene om zo de transitie met de daarbij behorende veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. We doen dat op individuele basis of groepsmatig.

Hiervoor hebben we een drie-trapaanpak.


-1- Ontmoeting en vertrouwen.
Acquisitie werkgevers, afspraken maken inzake programma-management, Monitoren van de projecten..
-2- Bedrijfsvoering en kwaliteitsborging.
Practicum op de werkvloer, cultuur en bedrijfsvoering, werving en selectie passende kandidaten.
-3- Trajectondersteuning.
Werkplek-oriƫntaties, coaching en implementatie nieuwe werkstructuur. Sturen op kengetallen, beleving en sociaalmaatschappelijke resultaten.