De Pro-Baat aanpakIn 2015 is de participatiewet ingevoerd. Die wet is er om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Afgesproken is dat bedrijven de komende jaren honderdduizend mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ aannemen. Doen ze dat niet, dan zal de regering hen daartoe verplichten.

Om het vinden van een baan wat te vergemakkelijken, kunnen arbeidsgehandicapten hulp krijgen. Pro-Baat kijkt samen met jou welke ondersteuning je nodig hebt om een baan te vinden. Wij gaan uit van wat je kunt.

Wie zijn wij?

Stichting Pro-Baat is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties op het gebied van werkvinden en behouden. Alen op nonprofit basis. Zij hebben hun krachten gebundeld om zo te komen tot een aanpak die werkt voor iedereen die wat verder van de arbeidsmarkt af staat. Denk aan Wajongers en mensen met autisme of ADHD.

Pro-Baat bundelt meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van psychosociale begeleiding van individuen en groepen. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van bedrijfsondersteuning/advies op het gebied van marketing, economische stabiliteit en werving en selectie.

Voor de baat

Voor bedrijven kan het heel zinvol zijn om iemand met een beperking aan te nemen. Zo zijn mensen met autisme vaak uitstekend in staat om zich urenlang heel geconcentreerd met gedetailleerd werk bezig te houden.

Heb je een uitkering, dan kunnen we je begeleiden bij het vinden van werk. Vaak gebeurt dat met een subsidie, waardoor het voor bedrijven zelfs extra interessant is om iemand in dienst te nemen. Pro-Baat legt en onderhoudt contacten met bedrijven, en houdt de vinger aan de pols bij de mensen die we bij die bedrijven aan het werk hebben gekregen.

Participatiewet

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Probaat kent de inhoud, de gevolgen en de oplossingen. Wij ondersteunen het MKB, landbouw, horeca en de industrie. Wij ontzorgen, begeleiden en steunen de werknemer, de opdrachtgever, de werkgever en de bedrijfsleiding.

Probaat spoort bedrijven aan tot deelname.

We benaderen de bedrijven met een aanbod dat het bedrijf voorbereid op dat wat komt. Additionele arbeidsplaatsen, werkbegeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en de ondersteuning die een gemeente kan geven in het kader van de participatiewet. Wij ontzorgen gemeenten (opdrachtgever), bedrijven (opdrachtnemer) en opdracht uitvoerder (de werknemer en de werkbegeleider in het bedrijf). Een totaalpakket zonder rompslomp voor de betrokkenen.

We acquireren, motiveren, stimuleren en initiëren binnen het bedrijf de mensen die er reeds werkzaam zijn en de mensen die er komen te werken. We doen alles met elkaar en kunnen niet zonder elkaar. Hierbij hebben we een fundament dat gebaseerd is op vertrouwen en resultaat.

Probaat gaat in gesprek met bedrijven.

De Probaat aanpak is gericht op ontzorgen. De vragen van bedrijven, werkbegeleiders en werkplaats medewerkers worden beantwoord. Hulp wordt door ons aangeboden, de medewerker wordt ondersteund, geadviseerd, gecoacht en daar waar nodig getraind. Alle betrokkenen leren met elkaar om te gaan en te werken in de bedrijfscultuur die voor allen van toepassing is of wordt. Probaat staat garant voor de klik tussen werkgever en werknemer. Uitvoerder en opdrachtgever.

Wij stemmen af, richten in, bereiden voor en bieden de juiste massage voor elk voorkomende vraag en probleem. We doen dat met bedrijfsmatig inzicht in en over het bedrijf en hebben, bieden inzicht in de persoon die het werk komt doen. We zijn op de werkplek aanwezig voor begeleiding en ondersteuning daar waar nodig.

Probaat begeleidt het opgepakte traject.

Additioneel aan de participatiewetgeving en de omgeving van de sociale werkvoorziening zijn wij terug te vinden in de bedrijven. We bieden persoonlijke begeleiding aan de individuele werknemer en de werkbegeleider. We zijn er voor iedere betrokkene om zo de transitie met de daarbij behorende veranderingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. We doen dat op individuele basis of groepsmatig.

Hiervoor hebben we een drietrapsaanpak.

  1. Ontmoeting en vertrouwen.
    Acquisitie werkgevers, afspraken maken inzake programma-management, Monitoren van de projecten..
  2. Bedrijfsvoering en kwaliteitsborging.
    Practicum op de werkvloer, cultuur en bedrijfsvoering, werving en selectie passende kandidaten.
  3. Trajectondersteuning.
    Werkplekoriëntaties, coaching en implementatie nieuwe werkstructuur. Sturen op kengetallen, beleving en sociaalmaatschappelijke resultaten.